Close

Not sure what to search for?

We provide you an overview of the most searched keywords and visited pages

Atlas Copcos kapitalmarknadsdag 15 november 2016

15 november 2016

Atlas Copco höll sin årliga kapitalmarknadsdag den 15 november i Antwerpen, Belgien.

80 externa gäster fick en uppdatering av Gruppens strategi och marknadsläge. Särskilt fokus under dagen var på affärsområdena Kompressorteknik och det nya (från den 1 januari 2017) Vakuumteknik. Under dagen ingick även en visning av Gruppens tillverknings- och forskningsanläggningar i Antwerpen, navet för Atlas Copcos världsledande kompressorverksamhet.

Du hittar presentationerna här och en inspelad webbsändning här .