Mats Rahmström

Mats Rahmström har haft befattningar inom försäljning, service, marknadsföring och som bolagschef inom affärsområdet Industriteknik. Han har varit chef för marknadsbolagen i Sverige, Kanada och Storbritannien. Han har även varit chef för divisionen Tools och Assembly Systems General Industry inom Industriteknik. Innan han blev VD och koncernchef var han Chef för affärsområdet Industriteknik.

  • Befattning: VD och koncernchef
  • Född: 1965
  • Utbildning: MBA från Henley Management College, Storbritannien.
  • Nationalitet: Svensk
  • Anställningsår: 1988
  • Externa uppdrag: Styrelsemedlem i Permobil Holding AB

Ersättning och innehav

  • Innehav i Atlas Copco AB: 6 680 A-aktier och 91 763 personaloptioner, 31 december 2016.