Close

Not sure what to search for?

We provide you an overview of the most searched keywords and visited pages

Mats Rahmström

Mats Rahmström har haft befattningar inom försäljning, service, marknadsföring och som bolagschef inom affärsområdet Industriteknik. Han har varit chef för marknadsbolagen i Sverige, Kanada och Storbritannien. Han har även varit chef för divisionen Tools och Assembly Systems General Industry inom Industriteknik. Innan han blev VD och koncernchef var han Chef för affärsområdet Industriteknik.

  • Befattning: VD och koncernchef
  • Född: 1965
  • Utbildning: MBA från Henley Management College, Storbritannien.
  • Nationalitet: Svensk
  • Anställningsår: 1988
  • Externa uppdrag: Styrelsemedlem i Permobil Holding AB och CL Intressenter AB

Ersättning och innehav

  • Innehav i Atlas Copco AB: 6 680 A-aktier och 91 763 personaloptioner, 31 december 2016.