Helena Hedblom

Helena Hedblom började sin karriär år 2000 som chef för materialutveckling inom forskning och utveckling på divisionen Rock Drilling Tools. Hon har därefter haft olika positioner inom forskning och utveckling. 2013 var hon chef för produktbolaget Atlas Copco Secoroc. Innan sin nuvarande befattning var hon chef för Rock Drilling Tools-divisionen.

  • Befattning: Chef för affärsområdet Gruv- och bergbrytningsteknik
  • Född: 1973
  • Utbildning: Civilingenjörsexamen i materialteknologi från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
  • Nationalitet: Svensk
  • Anställningsår: 2000

Ersättning och innehav

  • Innehav i Atlas Copco AB: 2 190 A-aktier, 31 december 2016.