Staffan Bohman

 • Befattning: Styrelseledamot
 • Född: 1949
 • Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och Stanford Executive Program, USA.
 • Nationalitet: Svensk
 • Invald år: 2003
 • Externa uppdrag: Styrelseordförande i Höganäs AB, Cibes Lift Group AB och Näringslivets Skattedelegation. Vice ordförande i Rezidor Hotel Group AB och förtroenderådet för SNS. Styrelseledamot i Vattenfall AB och Upplands Motor Holding AB.

Närvaro

 • Styrelsenärvaro: 8 av 8
 • Årsstämma: Ja

Oberoende

 • Till Atlas Copco och dess ledning: Ja
 • Till större aktieägare: Ja

Ersättning och innehav

 • Total ersättning: 874 (2016)
 • Innehav i Atlas Copco AB: 10 000 A-aktier, 30 000 B-aktier, 2 027 syntetiska aktier, 31 december 2016