Sabine Neuß

 • Befattning: Styrelseledamot
 • Född: 1968
 • Utbildning: Civilingenjör från Universitetet i Coburg, Tyskland.
 • Nationalitet: Tysk
 • Invald år: 2016
 • Externa uppdrag: Styrelseledamot i Continental Aktiengesellschaft, Tyskland.

Närvaro

 • Styrelsenärvaro: 4 av 8
 • Årsstämma: Ja

Oberoende

 • Till Atlas Copco och dess ledning: Ja
 • Till större aktieägare: Ja

Ersättning och innehav

 • Total ersättning: 469 (2016)