Hans Stråberg

 • Befattning: Ordförande
 • Född: 1957
 • Utbildning: Civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
 • Nationalitet: Svensk
 • Invald år: 2013
 • Externa uppdrag: Styrelseordförande i Roxtec AB, CTEK AB, Nikkarit Holding AB och Vice ordförande i Orchid Orthopedics Inc. Styrelseledamot i Investor AB, Stora Enso Oyj, Finland, N Holding AB, Mellby Gård AB, Hedson.

Närvaro

 • Styrelsenärvaro: 8 av 8
 • Årsstämma: Ja

Oberoende

 • Till Atlas Copco och dess ledning: Ja
 • Till större aktieägare: Nej (styrelsemedlem i ett bolag som är större ägare (Investor AB))

Ersättning och innehav

 • Total ersättning: 2 965 (2016)
 • Innehav i Atlas Copco AB: 21 500 B-aktier och 7 791 syntetiska aktier, 31 december 2016