Close

Not sure what to search for?

We provide you an overview of the most searched keywords and visited pages

Gunilla Nordström

  • Funktion: Styrelseledamot
  • Född: 1959
  • Utbildning: Civilingenjör i elektronik och industriell marknadsföring från Linköpings Tekniska högskola.
  • Nationalitet: Svensk
  • Invald år: 2010
  • Externa uppdrag: Styrelseledamot i Wärtsilä Oyj, Finland.

Närvaro

  • Styrelsenärvaro: 8 av 8
  • Årsstämma: Ja

Oberoende

  • Till Atlas Copco och dess ledning: Ja
  • Till större aktieägare: Ja

Ersättning och innehav

  • Total ersättning: 568 (2014)
  • Innehav i Atlas Copco AB: 7 176 syntetiska aktier