Gunilla Berg

 • Befattning: Styrelseledamot
 • Född: 1960
 • Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm
 • Nationalitet: Svensk
 • Invald år: 2016
 • Externa uppdrag: Styrelseledamot i Alfa Laval AB.

Närvaro

 • Styrelsenärvaro: 4 av 8
 • Årsstämma: Ja

Oberoende

 • Till Atlas Copco och dess ledning: Ja
 • Till större aktieägare: Ja

Ersättning och innehav

 • Total ersättning: 665 (2016)
 • Innehav i Atlas Copco AB: 300 B-aktier och 1 528 syntetiska aktier, 31 december 2016