Anders Ullberg

 • Befattning: Styrelseledamot
 • Född: 1946
 • Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.
 • Nationalitet: Svensk
 • Invald år: 2003
 • Externa uppdrag: Styrelseordförande Boliden AB, Natur & Kultur och Studsvik AB. Styrelseledamot i Beijer Alma AB och Valedo Partners. Ordförande i Rådet för finansiell rapportering och styrelseledamot i European Financial Reporting Advisory Group.

Närvaro

 • Styrelsenärvaro: 8 av 8
 • Årsstämma: Ja

Oberoende

 • Till Atlas Copco och dess ledning: Ja
 • Till större aktieägare: Ja

Ersättning och innehav

 • Total ersättning: 750 (2016)
 • Innehav i Atlas Copco AB: 14 000 A-aktier, 10 000 B-aktier, 31 december 2016