Close

Not sure what to search for?

We provide you an overview of the most searched keywords and visited pages

Årsstämma 2015

28 april 2015

Atlas Copcos årsstämma hölls den 28 april 2015 i Stockholm.

  • Kallelse 2015 238.3 kB, PDF
  • Pressmeddelande 2015 61.1 kB, PDF
  • Anförande på årsstämman 2015 68.8 kB, PDF
  • Protokoll årsstämman 2015 404.6 kB, PDF
  • Årsredovisning inkl. hållbarhets- och bolagsstyrningsrapport 2014 7.2 MB, PDF
  • Valberedningens motiverade yttrande 9.5 kB, PDF
  • Dagordningspunkt 11 - Villkor för tilldelning av syntetiska aktier 20.3 kB, PDF
  • Utvärdering av ersättningspolicy 2014 14.7 kB, PDF
  • Revisorsyttrande angående efterlevnad av riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare 2014 64.9 kB, PDF
  • Revisorsyttrande - inlösen av aktier och minskning av aktiekapitalet 75.7 kB, PDF