Close

Not sure what to search for?

We provide you an overview of the most searched keywords and visited pages

Årsstämma 2014

29 april 2014

Atlas Copcos årsstämma hölls tisdagen den 29 april 2014 i Stockholm.

  • Kallelse 2014 226.8 kB, PDF
  • Anförande på årsstämman 2014 81.2 kB, PDF
  • Pressmeddelande 2014 68.9 kB, PDF
  • Protokoll årsstämman 2014 304.7 kB, PDF

load more

  • Valberedningens motiverade yttrande 19.5 kB, PDF
  • Presentation av föreslagna styrelseledamöter 1.1 MB, PDF
  • Dagordningspunkt 11 Villkor för tilldelning av syntetiska aktier 49.3 kB, PDF
  • Styrelsens yttrande - utdelning och återköp av egna aktier 41.5 kB, PDF

load more