Close

Not sure what to search for?

We provide you an overview of the most searched keywords and visited pages

Årsstämma 2013

29 april 2013

Atlas Copcos ordinarie årsstämma hölls måndagen den 29 april, 2013 i Stockholm.

  • Kallelse 2013 230 kB, PDF
  • Anförande på årsstämman 2013 62.7 kB, PDF
  • Protokoll årsstämman 2013 322.8 kB, PDF
  • Årsredovisning inkl. hållbarhets- och bolagsstyrningsrapport 2012 5.3 MB, PDF
  • Valberedningens kommentar 64.4 kB, PDF
  • Dagordningspunkt 1, 9, 10 och 11 Förslag från valberedningen 41.6 kB, PDF
  • Presentation av föreslagna styrelseledamöter 589.7 kB, PDF
  • Nominering av ny styrelseledamot 614.3 kB, PDF

load more