Close

Not sure what to search for?

We provide you an overview of the most searched keywords and visited pages

Årsstämma 2011

20 april 2011

Årsstämman för Atlas Copco AB hölls onsdagen den 20 april 2011 kl 17.00 i Stockholm.

  • Anförande på årsstämman 2011 31.2 kB, PDF
  • Protokoll årsstämman 2011 727.4 kB, PDF
  • Kallelse 2011 70.4 kB, PDF
  • Pressmeddelande 2011 26.4 kB, PDF
  • Årsredovisning inkl. hållbarhets- och bolagsstyrningsrapport 2010 5 MB, PDF
  • Inlösen av aktier 2011 3.1 MB, PDF
  • Valberedningens kommentar 40.8 kB, PDF
  • Dagordningspunkterna 1, 10, 11 och 12 Förslag från nomineringskommittén 12.4 kB, PDF
  • Dagordningspunkt 12 Villkor för tilldelning av syntetiska aktier 20.6 kB, PDF
  • Dagordningspunkt 13 Ersättningsprinciper ledande befattningshavare och personaloptionsplan 43.9 kB, PDF

load more