Close

Not sure what to search for?

We provide you an overview of the most searched keywords and visited pages

Årsstämma 2009

27 april 2009

Atlas Copco AB's årsstämma hölls måndagen den 27 april 2009 kl 17.00 i Stockholm.

  • Anförande på årsstämman 2009 51.3 kB, PDF
  • Presentationsbilder 2009 1.5 MB, PDF
  • Protokoll årsstämman 2009 302.1 kB, PDF
  • Pressmeddelande 2009 30.3 kB, PDF
  • Dagordningspunkt 11 Valberedningens uttalande 2009 21.9 kB, PDF
  • Dagordningspunkt 12 Villkor för syntetiska aktier 2009 36.2 kB, PDF
  • Dagordningspunkt 13 Ersättningsprinciper ledande befattningshavare och Personaloptionsplan 2009 41 kB, PDF
  • Bilaga till dagordningspunkt 13 Sammanställning av utestående aktierelaterade incitamentsprogram i Atlas Copco AB 2009 39.5 kB, PDF

load more