Close

Not sure what to search for?

We provide you an overview of the most searched keywords and visited pages

Årsstämma 2005

27 april 2005

Atlas Copcos bolagsstämma hölls onsdagen den 27 april 2005 kl. 17.00 i Stockholm.

  • Anförande på bolagsstämman 2005 62.3 kB, PDF
  • Protokoll bolagsstämman 2005 25.5 kB, PDF
  • Styrelsens förslag till beslut om inlösenförfarande 22.4 kB, PDF
  • Bolagsordning 2005 37.3 kB, PDF
  • Inlösen av aktier 2005 478.4 kB, PDF
  • Pressmeddelande 2005 35.2 kB, PDF
  • Årsredovisning inkl. hållbarhets- och bolagsstyrningsrapport 2004 1.6 MB, PDF