Search
Close
Not sure what to search for?

We provide you an overview of the most searched keywords and visited pages

Aktieägare

Vid årets slut 2014 hade Atlas Copco 70 914 aktieägare (72 738 vid årets slut 2013). De tio största aktieägarna, efter röstetal, som är registrerade direkt eller som ägargrupp hos Euroclear Sweden, svarade för 35% (35) av rösterna och 33% (34) av antalet aktier. Svenska investerare ägde 52% (53) av kapitalet, vilket motsvarar 50% (51) av rösterna.

The ten largest shareholders registered directly or as a group with Euroclear Sweden, the Swedish Central Securities Depository, by voting rights, accounted for 35% (36) of the voting rights and 33% (34) of the number of shares. Swedish investors held 52% (53) of the shares and represented 50 (52) of the voting rights.

De 10 största aktieägarna

Tabellen nedan visar de 10 största aktieägarna efter röstetal som är registrerade direkt eller som ägargrupp hos Euroclear Sweden.

*Se Aktieåterköp för en daglig uppdatering av aktier som innehas av Atlas Copco.

 

Geografisk fördelning av aktieägandet

Geografisk fördelning av aktieägandet av kapital

Ägarstruktur
Ägare per kategori
Insyn

Följ länken för att se personer med insyn (länk till Finansinspektionen ).