Gruv- och bergbrytningsteknik

Affärsområdet Gruv- och bergbrytningsteknik erbjuder ett omfattande sortiment av produktivitetshöjande utrustning för bergbrytnings- och anläggningsarbeten.

Affärsområdet Gruv- och bergbrytningsteknik erbjuder utrustning för borrning och bergbrytning, ett komplett sortiment av tillhörande förbrukningsvaror samt service genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet i gruvor och dagbrott, infrastruktur, anläggningsarbeten, brunnsborrning samt markarbeten. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige, USA, Kanada, Kina och Indien.

Vision och strategi

Visionen är att vara First in Mind—First in Choice ® som leverantör av utrustning och service för bergbrytning för gruvor, dagbrott samt anläggningsarbeten.

Strategin är att växa genom att upprätthålla och förstärka Atlas Copcos ledande marknadsposition som en global leverantör för bergbrytningsutrustning och service, genom att utveckla positionen inom bergborrnings- och lastningsutrustning, prospekteringsborrning, och relaterad utrustning, samt att öka intäkterna genom att erbjuda mer service till kunderna. Tillväxt ska uppnås på ett sätt som är ekonomiskt, miljövänligt och socialt ansvarsfullt.

MR Service - Complete component replacemnts_456x456

Marknaden

Den totala marknaden för utrustning för gruv- och anläggningstillämpningar är mycket stor och ett stort antal bolag erbjuder ett brett utbud av produkter till olika tillämpningar. Affärsområdet Gruv och bergbrytningsteknik erbjuder dock endast produkter och service för utvalda tillämpningar.

Kunder inom gruvindustrin representerar cirka två tredjedelar av affärsområdets intäkter. Tillämpningarna omfattar produktions- och utvecklingsarbeten i både gruvor och dagbrott, samt mineralprospektering. Kunderna efterfrågar bergborrningsutrustning, bergborrverktyg, last- och transportutrustning, specialfordon, ventilationssystem samt borrningsutrustning för prospektering.

Entreprenörer inom infrastruktur, bygg- och anläggningsindustrin representerar en tredjedel av intäkterna. Tillämpningarna omfattar spränghålsborrning för tunneldrivning, till exempel för väg-, järnvägs- och dammbyggen, stenbrott, borrning efter vatten, energi, olja och gas, samt markförstärkning. Kunderna efterfrågar bergborrningsutrustning, bergborrverktyg, specialfordon, ventilationssystem och utrustning för markförstärkning.

Utrustningen säljs framför allt direkt till slutanvändaren och affärsområdet har en stor organisation som erbjuder service, reservdelar och förbrukningsvaror. Gruvbolag och entreprenörer har behov av service, reservdelar och förbrukningsvaror, ofta i form av avtal där tillgänglighet och produktivitet är viktiga kriterier.

Marknadstrender


Faktorer som driver efterfrågan

Mining

Civil engineering

Gruvor och dagbrott

Bygg- och anläggning


Marknadsposition och konkurrenter

Gruv- och bergbrytningsteknik har en ledande marknadsposition globalt i de flesta av sina verksamheter.

Gruv- och bergbrytningstekniks främsta konkurrent inom de flesta produktområden är Sandvik. Andra konkurrenter är Furukawa på marknaden för borrutrustning under och ovan jord, Boart Longyear inom bergborrutrustning för gruvor, prospekteringsborrningsutrustning och bergborrverktyg, Joy Global för utrustning för dagbrott samt Caterpillar för utrustning för gruvor och dagbrott. Dessutom finns det flera konkurrenter lokalt, regionalt och inom vissa nischer.