Close

Not sure what to search for?

We provide you an overview of the most searched keywords and visited pages

Bygg- och anläggningsteknik

Affärsområdet Bygg- och anläggningsteknik erbjuder en rad produkter för utvalda tillämpningar inom anläggningsarbeten, demolering och vägbyggen.

Affärsområdet Bygg- och anläggningsteknik erbjuder entreprenadverktyg, portabla kompressorer, pumpar, generatorer, ljustorn samt asfalterings- och kompakteringsutrustning. Affärsområdet erbjuder specialiserad uthyrning av utrustning och tillhandahåller service genom ett globalt nätverk. Bygg- och anläggningsteknik bedriver utveckling för hållbar produktivitet inom infrastrukturprojekt, anläggningsarbeten, olja och gas, energi, borrning och vägbyggen. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Belgien, Tyskland, Sverige, USA, Kina, Indien och Brasilien.

Under 2015 hade Bygg- och anläggningsteknik 5 579 anställda och intäkter på MSEK 15 300.

Vision och strategi

Visionen är att vara First in Mind—First in Choice ® som leverantör av utrustning och serviceverksamhet för portabla kraftkällor, väganläggning och demoleringsapplikationer för bygg- och anläggnings­industrin.

Strategin är att växa genom att utveckla Atlas Copco’s marknadspositionen som global leverantör inom utvalda nischer för bygg- och anläggningsindustri, för entreprenadverktyg, portabla kompressorer, pumpar, generatorer, ljustorn samt asfalterings- och kompakteringsutrustning. Marknadsnärvaron förbättras genom att använda flera varumärken. I strategin ingår också utveckling av specialiserad uthyrning och utveckling av serviceverksamheten, att öka intäkterna genom att erbjuda fler kunder mer service. Tillväxt ska uppnås på ett sätt som är ekonomiskt, miljövänligt och socialt ansvarsfullt.

Marknaden

Ten totala marknaden för bygg- och anläggningsutrustning är mycket stor. Det finns ett stort antal företag som erbjuder ett brett utbud av produkter och service för olika tillämpningar. Affärsområdet Bygg- och anläggningsteknik erbjuder dock endast produkter och service för utvalda tillämpningar.

Ett nyckelsegment är naturligtvis bygg och anläggning, som direkt svarar för ungefär hälften av intäkterna men flera andra segment stöds av affärsområdets erbjudande. Entreprenörer, ofta involverade i infrastrukturprojekt såsom vägbyggen, annan anläggningsverksamhet och/eller demoleringsarbeten, efterfrågar kompakterings- och asfalteringsutrustning och lätt entreprenadutrustning, såsom spett och krossar. Dieseldrivna portabla kompressorer och generatorer är tillförlitliga kraftkällor för maskiner och verktyg i bygg- och anläggningsbranschen, såväl som för många gruv- och industritillämpningar.

Entreprenörer och hyresföretag är viktiga kunder för service, inklusive reservdelar, underhållsavtal och reparationer.

Marknadstrender


Faktorer som driver efterfrågan


Marknadsposition och konkurrenter

Bygg- och anläggningsteknik har ledande eller starka marknadspositioner globalt i de flesta av sina verksamheter.

Bygg- och anläggningstekniks främsta konkurrenter på marknaden för portabla kompressorer är Doosan Infracore, Kaeser och Sullair. Volvo, Caterpillar och Wirtgen är de främsta konkurrenterna på marknaden för väganläggningsmaskiner och Sandvik, Furukawa och Wacker Neuson för entreprenadverktyg. Dessutom finns ett stort antal konkurrenter lokalt, regionalt och inom vissa nischer. Sany och XCMG är exempel på kinesiska konkurrenter på marknaden för väganläggningsmaskiner.