Skuldinformation

På den här sidan hittar du information om externa lån, låneprogram, publika obligationer och kreditvärdering.

Externa lån

All extern upplåning för Atlas Copco AB hanteras av Financial Solutions. Avdelningen är ansvarig för att säkerställa att varje legal enhet inom Atlas Copco-gruppen har tillgång till tillräcklig finansiering till godtagbara villkor.

Förfallstruktur

Atlas Copco external debt maturities 20171231

Kreditvärdering

Atlas Copco har kreditbetyget A från Fitch och A+ från Standard & Poor’s Corporation avseende långfristig upplåning.

Credit rating
*Moodys värdering är gjort på eget initiativ sedan 2015

Se nedan för de senaste rapporterna publicerade av kreditvärderingsinstitut.

Rapporterna finns endast tillgängliga på engelska.

www.standardandpoors.com

www.moodys.com

www.fitchratings.com

Låneprogram

För att säkra tillgången till finansiering i olika valutor och löptid har Atlas Copco ett flertal olika utestående låneprogram såsom företagscertifikat, obligationsprogram (EMTN) och en garanterad kreditfacilitet.

Kortfristig finansiering- Företagscertifikatprogram

Långfristig finansiering- Medium Term Note (MTN) Program

Utestående publika obligationer

Atlas Copcos obligationer ges vanligtvis ut i utländska valutor, för att minska omräkningsrisker från verksamheten. Strikta kreditpolicyer tillämpas och ingen större koncentration av kreditrisk existerar i Atlas Copco.

Utestående USD-obligationer

Utestående EUR-obligationer

  • Atlas Copco AB - EMTN Programme - Base Prospectus 491.3 kB, PDF