Close

Not sure what to search for?

We provide you an overview of the most searched keywords and visited pages

Atlas Copco i korthet

Vi utvecklar produktivitetshöjande produkter och servicetjänster med fokus på energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. 

Överallt där vi är verksamma adderar vi värde för kunder, samarbetspartners och samhället som helhet. Genom innovativa produkter och proaktiva servicelösningar höjer vi våra kunders produktivitet och konkurrenskraft. Att långsiktigt gynna samhällsutvecklingen med minimal förbrukning av resurser är också viktigt för oss. Vi kallar det för hållbar produktivitet.


Business areas

Our products and professional services increase customers’ productivity and competitiveness while benefiting society and minimizing the environmental impact.

Read more about our business

Loading...