Search
Close
Not sure what to search for?

We provide you an overview of the most searched keywords and visited pages

Atlas Copco i korthet

Vi utvecklar produktivitetshöjande produkter och servicetjänster med fokus på energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. 

Överallt där vi är verksamma adderar vi värde för kunder, samarbetspartners och samhället som helhet. Genom innovativa produkter och proaktiva servicelösningar höjer vi våra kunders produktivitet och konkurrenskraft. Att långsiktigt gynna samhällsutvecklingen med minimal förbrukning av resurser är också viktigt för oss. Vi kallar det för hållbar produktivitet.

  • Företaget grundades 1873, och idag har Atlas Copco mer än 140 års erfarenhet av att leverera innovativa produkter och servicelösningar som kännetecknas av hållbar produktivitet.
  • De produkter och tjänster vi utvecklar innefattar kompressorer, vakuumlösningar luftbehandlingssystem, anläggnings och gruvutrusning, industriverktyg och monteringssystem.
  • Våra kunder finns över hela världen. För dem är vi en lokal leverantör, samtidigt som vi är en global företagsgrupp med stora resurser.
  • Vi finns i mer än 180 länder och har egna verksamheter i mer än 90 länder.
  • Vi utvecklar och tillverkar produkter i över 20 länder. Huvudelen av vår tillverkning sker i Belgien, Sverige, Tyskland, USA, Indien och Kina.

Business areas

Our products and professional services increase customers’ productivity and competitiveness while benefiting society and minimizing the environmental impact.

Read more about our business