Close

Not sure what to search for?

We provide you an overview of the most searched keywords and visited pages

Vår verksamhet

Industrikunder och organisationer över hela världen förlitar sig på våra innovativa produkter, expertis och våra värdeskapande tjänster och service produkter. Våra produkter används inom nästan all industriverksamhet och produktportföljen spänner över ett brett spektrum som omfattar kompressorer och tryckluftsutrustning, generatorer, gruv- och anläggningsutrustning, industriverktyg och monteringssystem samt finansiering, service och uthyrning.